Pragmatisch Advies expertise en Specialisten voor cyberveiligheid

  • Cyber resilience ISO 27001
  • NIS 2 (NIB) Conformiteit
  • Interim Management
  • Opleigingen
Contacteer ons

CyberMinute BV

Belliard 40

1040 Brussels

Enterprise number: 0735.946.423

Onze Missie:

We willen een (cyber)veiligere omgeving creëren

Wij willen de gezondheid van uw bedrijf op lange termijn veiligstellen.

Wij stimuleren cyberzelfredzaamheid en -weerbaarheid voor het KMO's

Onze Aanpak:

Delen en samenwerken zitten in ons DNA.
Wij streven naar eenvoudige, doeltreffende en kwalitatieve oplossingen
Kennisdeling met onze klanten als middelpunt.

Dit alles gebaseerd op respectvolle partnerships en eerlijke samenwerking tot wederzijds voordeel.

CyberMinute and NIS Institute Brussels
We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content, however their usage is very limited: Learn more about our cookie policy.
Details I understand
Cookies